Hyundai Solati Limousine 10 Chỗ Bản 2024

Chỗ ngồi:
9 chỗ
Nội thành:
3,500,000 đ/ngày
Sân bay:
1,700,000 đ/lượt
Theo km:
13,000 đ/km
Thuê tháng:
58,000,000 đ/tháng