Thuê xe

Hiển thị 13–23 của 23 kết quả

Chỗ ngồi:
35 chỗ
Nội thành:
2,400,000 đ/ngày
Sân bay:
1,200,000 đ/lượt
Theo km:
12,000 đ/km
Thuê tháng:
Liên hệ
Chỗ ngồi:
4 chỗ
Nội thành:
1,800,000 đ/ngày
Sân bay:
1,000,000 đ/lượt
Theo km:
12,000 đ/km
Thuê tháng:
Liên hệ
Chỗ ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
2,000,000 đ/ngày
Sân bay:
900,000 đ/lượt
Theo km:
9,500 đ/km
Thuê tháng:
Liên hệ
Chỗ ngồi:
4 chỗ
Nội thành:
1,100,000 đ/ngày
Sân bay:
650,000 đ/lượt
Theo km:
6,500 đ/km
Thuê tháng:
Liên hệ
Chỗ ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
2,500,000 đ/ngày
Sân bay:
1,200,000 đ/lượt
Theo km:
12,000 đ/km
Thuê tháng:
45,500,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
10 chỗ
Nội thành:
3,000,000 đ/ngày
Sân bay:
1,500,000 đ/lượt
Theo km:
13,000 đ/km
Thuê tháng:
58,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
11 chỗ
Nội thành:
3,200,000 đ/ngày
Sân bay:
1,500,000 đ/lượt
Theo km:
14,000 đ/km
Thuê tháng:
62,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
4,000,000 đ/ngày
Sân bay:
2,500,000 đ/lượt
Theo km:
20,000 đ/km
Thuê tháng:
75,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
16 chỗ
Nội thành:
3,500,000 đ/ngày
Sân bay:
2,200,000 đ/lượt
Theo km:
15,000 đ/km
Thuê tháng:
75,000,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
20 chỗ
Nội thành:
5,500,000 đ/ngày
Sân bay:
3,200,000 đ/lượt
Theo km:
25,000 đ/km
Thuê tháng:
99,800,000 đ/tháng
Chỗ ngồi:
9 chỗ
Nội thành:
3,500,000 đ/ngày
Sân bay:
1,700,000 đ/lượt
Theo km:
13,000 đ/km
Thuê tháng:
58,000,000 đ/tháng